Elbil – lading og sikkerhet

Lading av el-biler i Bøle Borettslag

Generellt

De fleste andelseiere i Bøle Borettslag har anledning til å parkere bil i nærhet av boligen. Det vil dermed være relativt enkelt å kunne lade sin bil fra egen «gårdsplass». Lading av elbiler representerer en ny belastning i de fleste elektriske anlegg, noe som kan medføre overbelastning av elektriske anlegget og fare for brann. Andelseier må selv bekoste oppgradering av el-anlegget for lading.
Borettslaget er ikke forpliktet til å organisere og sette opp ladekontakter på fellesområder, men kan vurdere opplegg for strøm til lading for andelseiers regning til anviste P-plasser.
Dette skal i så fall godkjennes av styret i borettslaget.

1) Anbefalt løsning

Andelseier som anskaffer elbil eller ladbar hybrid bør, for best og sikrest lading benytte ladeboks/ hjemmelader /på veggen-lader. Denne løsningen krever egen kurs på 16-32A, avhengig av valgt ladeboks, og gir vesentlig raskeste lading. Vær oppmerksom på at en ladeboks som krever 32A sikring også forutsetter 3-fas inntak.
DSBs klare anbefaling er installasjon av Mode 3 «på-vegg-lader». Denne løsningen ivaretar alle sikkerhetskrav, er praktisk og gir mange fordeler. Dette vil være standard løsning som også ivaretar sikkerheten mellom el-anlegget i boligen og ladekretsen i bilen. Ladeboksen sørger for at strømmen kuttes før man får tatt ut ladekabelen og slår av strømmen om det skulle være, eller oppstå feil under ladingen. Kostnader til ladeboks med tilhørende strømkurs må kostes av andelseier.

2) Løsning for langsom lading

  • For regelmessig lading fra vanlig stikkontakt av elbil og plug-in hybrid via medfølgende ladekabel fra bilprodusent, skal stikkontakten oppfylle kravene i gjeldene norm (NEK400:2018):
  • Maks 10A sikring
  • Jordfeilvern Type B
  • Overspenningsvern i installasjonen
  • Ladekabelen skal ikke henge i kontakt
  • Ingen annen belastning på kursen – Dvs. at det ikke kan være andre stikkontakter, lys eller annet på kursen, det betyr også at det kun være den ene enkle kontakten på kursen. Unntaket er eksisterende carporter, garasjer, boder el. (Spør el-installatør)

Så derfor – kjøper du elbil og bare tar i bruk en eksisterende stikkontakt som høyst sannsynlig ikke oppfyller kravene, så er dette brudd på el-forskriftene. Dette kan igjen ha alvorlige konsekvenser hvis noe skulle gå galt. Ved en evt. brann i forbindelse med lading av elbil og det viser seg at forskriftene ikke har blitt fulgt sier forsikringsbransjen at forsikringen ikke dekker skaden eller at man får en avkortning i et evt. forsikringsoppgjør.

Sporadisk lading

Det er likevel tillat å bruke en eksisterende utvendig stikkontakt til sporadisk lading, f.eks. ved overnattingsbesøk av gjester, på reise etc.
Opplegg av egen kurs for lading skal kun utføres av godkjent installatør. Installatør vil også vurdere om sikringsskapet/hovedsikring i boligen er dimensjonert for den ekstra kursen. Dersom det er nødvendig med oppgradering av hovedsikring, er det installatøren som sender søknad til Eidsiva Energi og utfører arbeidet.
For andelseiere med egne private garasjelag innenfor borettslagets område, gjelder samme krav til opplegg og tilstrekkelig dimensjonering av el-anlegg og ladekontakter.


Gjøvik 29. januar 2019

Bøle Borettslag
Styre