Miljøutvalget 2019

Det er varamedlemmene for de gatetillitsvalgte som utgjør miljøutvalget.

Terje Børseth Olebakken, Vardestien 19
Mobil: 984 57 201
Mail: tolebakken@gmail.com

Else Marie Olasveen, Trollstien 9
Mobil: 990 20 582
Mail: eolasveen@hotmail.com

Anne Marit Kampsætter, Sagastien 5

Mobil: 97047930

Mail: annemaritk@online.no

Siw Reidun Wærås, Tunstien 2
Mobil: 90733556
Mail: siw.waras@ka-group.com

Arbeidsrområde
Miljøutvalgets arbeid består i å fremme et godt psyko-sosialt bomiljø gjennom forslag til forbedring/forskjønning av det ytre miljø, og til sammenkomster for barn og voksne – alt som bidrag til å fremme godt naboskap og trivsel.
Miljøutvalget skal dessuten fungere som ”mottakerstasjon” for gode ideer og forslag til felles beste for beboerne. Utvalget kan best gjøre jobben når beboerne i laget engasjerer seg, i både å fremme forslag og å delta på dugnader (innenfor rimelighetens grenser) for å få realisert ideene.