Innkalling til Generalforsamling i Bøle Borettslag 2017

Generalforsamling

Det innkalles med dette til generalforsamling i BØLE borettslag

På Musikkfolkehøgskolen Viken, Østre Toten veg 120, 2816 Gjøvik
Mandag den 03.april, kl. 18:00 (var feil ukedag, men riktig dato på tidligere skriv)

Dagsorden:

Sak 1: Konstituering:
a) Navneopprop
b) Valg av møteleder (vanligvis styreleder).
c) Valg av protokollfører.
d) Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
e) Valg av tellekorps.
f) Godkjenninger.

Sak 2:

a) Styrets årsberetning for 2016.
b) Rapport fra Miljøutvalget for 2016.

Sak 3: Årsregnskap for 2016.

Sak 4: Revisors beretning. (Blir delt ut på eget skriv før Generalforsamlingen)

Sak 5: Honorar til styret, miljøutvalget og revisor.

Sak 6: Innkomne saker:
Forslag:

  1. Endring av § 19 i mønstervedtektene
  2. Endring av § 5-6 Vedlikehold/ Andelseierens vedlikeholdsplikt

Sak 7: Valg
a) Styremedlemmer på valg er:

  • Trollstien : for 2 år
  • Vardestien : for 2 år

b) Varamedlemmer: (Alle er på valg)

  • Sagastien : for 1 år
  • Tunstien : for 1 år
  • Vardestien : for 1 år
  • Trollstien : for 1 år

c) Valgkomité: (Alle er på valg)
Sagastien for 1år, Tunstien for 1 år,
Vardestien for 1 år og Trollstien for 1 år.

Sak 8: Godkjenning av protokoll

Vel møtt!

Hilsen styret i BØLE borettslag