Innkalling til generalforsalming

Generalforsamling | Siste nytt
28. mai 2014

Det innkalles med dette til generalforsamling i BØLE borettslag

På Losje Vårsol, Fridtjof Nansens veg 13, 2816 Gjøvik den 2. juni, kl. 18:00

 

Dagsorden: 

Sak 1:  Konstituering:

a) Navneopprop
b) Valg av møteleder (vanligvis styreleder).
c) Valg av protokollfører.
d) Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
e) Valg av tellekorps.
f) Godkjenninger.

Sak 2:
a) Styrets årsberetning for 2013.
b) Rapport fra Miljøutvalget for 2013

Sak 3:  Årsregnskap for 2013.

Sak 4:  Revisors beretning.

Sak 5:  Honorar til styret, miljøutvalget og revisor.

Sak 6:  Innkomne saker:

Sak 7: Valg

a) Styremedlemmer på valg er:

  • Tunstien
  • Sagastien

b)    Varamedlemmer: (Alle er på valg)

c)     Valgkomité: (Alle er på valg)

Sak 8:  Godkjenning av protokoll

 

Vel møtt!

Hilsen styret i BØLE borettslag