Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamling

11. november 2014

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Bøle Borettslag på Losje Vårsol, Fridtjof Nansens veg 13, 2816 Gjøvik, den 17. november, kl. 18.00.

 

Dagsorden

 

Sak 1: Konstituering

a) Navneopprop
b) Valg av møteleder (vanligvis styreleder)
c) Valg av protokollfører
d) Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
e) Valg av tellekorps
f) Godkjenninger

 

Sak 2: Rehabilitering trinn 2 i Bøle Borettslag

Underlaget til denne saken er delt ut og du som andelhaver har gjort deg opp en mening om hvilket alternativ som du mener er det beste for Bøle Borettslag. Denne saken skal det stemmes over og 2/3 dels flertal vil avgjøre hvilket alternativ som vil bli valgt. Så møt opp og avgi din stemme, ikke la andre bestemme for deg.

Styrets forslag til vedtak er kun rehabilitering av tak.

 

Sak 3: Godkjenning av protokoll

 

Vel møtt!

Hilsen styret i Bøle Borettslag