Forslag til Generalforsamling 2018

Generalforsamling

Generalforsamlingen i BØLE borettslag avholdes 25. april 2018 (egen innkalling kommer senere).

Saker / forslag som andelshavere ønsker å ta opp i Generalforsamlingen 2018 skal være levert skriftlig eller pr. mail til leder innen 23. mars 2018.
Adresse: Magnar Nilsen, Vardestien 11 – magnarnilsen@me.com.

Forslag til kandidater til verv, levert skriftlig eller pr. mail til valgkomiteens leder innen 23. mars 2018.
Adresse: Roy Kristiansen, Vardeveien 8, roy.kristiansen53@gmail.com

I 2018 er følgende på valg:

  • Leder
  • Gatetillitsvalgt i Sagastien
  • Gatetillitsvalgt i Tunestien
  • Alle vararepresentanter i styret (disse sitter også i miljøutvalget)
  • Alle i valgkomiteen

 

Styret i Bøle borettslag