Forslag til Generalforsamling 2017

Generalforsamling

13. mars 2017

Generalforsamlingen i BØLE borettslag avholdes torsdag 3. april 2017 (egen innkalling kommer senere).

Saker/forslag som andelshavere ønsker å ta opp i Generalforsamlingen 2017 skal være levert skriftlig til leder innen 15.mars 2017.
Adresse: Magnar Nilsen, Vardestien 11.

Forslag på kandidater til verv, leveres skriftlig til valgkomiteens leder innen 15. mars 2017.
Adresse: Roy Kristiansen, Vardestien 8

I 2017 er følgende på valg:
– Gatetillitsvalgt i Trollstien
– Gatetillitsvalgt i Vardestien
– Alle vararepresentantene til styret (disse sitter også i miljøutvalget)
– Alle i valgkomiteen.

Styret i Bøle borettslag 2017