BøleBrølet Nr. 1 2019

Brølet

Godt Nytt År!

Vi er nå «midt inne» i vinteren, og selv om det har kommet en del snø er det å håpe at vinteren ikke blir like snørik som i fjor. Det er viktig at parkering av biler samt plassering av søppeldunker ikke må hindre snørydding og strøing av veinettet. Høye brøytekanter kan hindre utsikt i veikryss og utkjøring fra egne gårdsplasser så kjør forsiktig. NB! Aking i veinettet er ikke tillatt! Som en del av dere har registrert pågår det graving i Tunstien/Vardestien pga. vannlekkasje i inntaksrør (Tunstien 9 og 11/ Vardestien 6 og 8), og dette kan til tider medføre noe begrenset framkommelighet i Tunstien.

HMS/ Internkontroll

Alle borettslag er pålagt å utarbeide egne HMS/internkontroll-rutiner, og vedlagt følger rutinene for Bøle borettslag utarbeidet av styre. Det er viktig at alle gjør seg kjent med disse, og gir tilbakemelding til styre dersom det er noe å melde.

El-bil lading

Salget av el-biler er sterkt økende, og hjemmelading av elbiler representerer en ny belastning i de fleste elektriske anlegg, noe som kan medføre overbelastning og fare for brann. Det er derfor viktig at dette gjort ihht gjeldende lover og forskrifter. Styre har utarbeid retningslinjer/instruks for lading av el-biler i Bøle Borettslag som følger vedlagt.

Generalforsamling

Årets generalforsamling vil bli avholdt 29. april på Viken Folkehøgskole. Nærmere info/innkalling vil bli sendt ut senere.

29.01.19
Mvh Styre

Vedlegg:
HMS/Internkontroll-rutiner
Retningslinjer/instruks for Elbil-lading

Godt Nytt År! Vi er nå «midt inne» i vinteren, og selv om det har kommet en del snø er det å håpe at vinteren ikke blir like snørik som i fjor. Det er viktig at parkering av biler samt plassering av søppeldunker ikke må hindre snørydding og strøing av veinettet. Høye brøytekanter kan hindre […]

BøleBrølet nr 2 2018

Brølet

Våren har endelig meldt sin ankomst, og etter en vinter med store snømengder som nå endelig synes å smelte, er tiden inne for årets:

 

Vår­dugnad

Tirsdag 22.mai kl. 17.30 – 19.30
Se vedlagte innbydelse fra Miljøutvalget.

 

Containere til Hageavfall

Tirsdag 15.mai utplasseres containere for hageavfall. Disse vil stå til mandag 28. mai.
Plassering er som tidligere, en ved garasjene i Vardestien, en ved fellesgarasjene og en nede i Sagastien. (Det er viktig at det ikke står biler parkert på plassene der containerne pleier å bli plassert)

 

Maling 2018

Som tidligere medelt har styret besluttet at alle husene skal beises ila 2017
De som har fått utsettelse til 2018, og må ferdigstille dette ila våren/ sommeren.
(Sagastien 4,5, 7, 14 og 19/Trollstien 4, 8 og 11/Vardestien 8 og 12/Tunstien 23)
Ta kontakt dersom dette ikke stemmer!

 

Gravearbeid

Det gjenstår en del oppryddingsarbeid ifm gravearbeid som ble utført høsten/vinteren, og vi har hatt en befaring med OTF (gravefirma) 27.04 hvor dem lovet å gjøre dette så fort som mulig.
(Dette gjelder Vardestien 2/4, Vardestien 14/16, Vardestien 22, Tunstien 21/23 samt asfaltering i Vardestien)
Det vil også bli graving ifm drenering i Sagastien 6 og 48

 

Varsel om besiktigelse

Se vedlagte brev fra Gjøvik Kommune vedrørende besiktigelse som skal gjennomføres ifm omtaksering.

 

Elbil – lading og sikkerhet

Stadig flere skaffer seg oppladbare biler, og vi minner om brannsikkerhet ifm lading.
Se her for en kort orientering om dette, men for øvrig oppfordrer vi den enkelt til å konsultere en elektriker for mer utfyllende informasjon/ råd.

 

Generalforsamling

Generalforsamling ble gjennomført onsdag 25. april på Musikkfolkehøyhøgskolen Viken
Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

 

Facebook gruppe

Miljøutvalget har etablert egen facebook gruppe for Bøle borettslag. Denne gruppen har som formål å fremme et godt sosialt bomiljø for beboere i Bøle borettslag. Den skal fremme trivsel og et godt naboskap. Den kan også fungere som arena for påminnelser, informasjon og arrangement.
Miljøutvalget v/Terje Børseth- Olebakken har det administrerende ansvaret for gruppen.

Facebook gruppen er uformell og frivillig å være medlem av. Den erstatter ikke BøleBrølet eller Bøle websiden, og det påpekes at informasjon og henvendelser til styre må foregå på vanlig måte.

 

 

Da ønsker vi alle beboere en riktig fin 17.mai og en solfylt sommer!

08.05.18
Styret

Våren har endelig meldt sin ankomst, og etter en vinter med store snømengder som nå endelig synes å smelte, er tiden inne for årets:   Vår­dugnad Tirsdag 22.mai kl. 17.30 – 19.30 Se vedlagte innbydelse fra Miljøutvalget.   Containere til Hageavfall Tirsdag 15.mai utplasseres containere for hageavfall. Disse vil stå til mandag 28. mai. Plassering […]

BøleBrølet Nr. 1 2018

Brølet

Godt Nyttår!

 

Snømåking av hustak og garasjer

Vi opplever nå en vinter med store snømengder, og det er fremdeles mye igjen av vinteren så det er stor sannsynlighet for at det kan komme mye mer. Snødybden i dag er ca. 80cm (varier noe) og ihht. de opplysninger vi har fått er kritisk mengde 1,2m. (se vedlegg)

Det er den enkelte andelseiers ansvar å rydde snøen fra bolig og garasjetak når det er påkrevd. Event skader som oppstår pga manglende oppfølging vil kunne få forsikringsmessige konsekvenser, og borettslaget dekker ikke skader som måtte oppstå pga. manglende måking.

Vi vil minne om at parkering av biler samt plassering av søppeldunker ikke må hindre snørydding og strøing av veinettet. Høye brøytekanter hindrer utsikten, og det er derfor viktig at vi viser stor forsiktighet i veikryss og utkjøring fra egne gårdsplasser. NB! Aking i veinettet er ikke tillatt!

Søppeldunker

Det viktig at vi er nøye med å lukke søppeldunkene ordentlig og at annen søppel ikke settes ut, da det er observert rotter i området. Det er også viktig å holde det ryddig rundt husene og stenge ventiler o.l. i kjeller, slik at dem ikke kommer inn i huset.

Strømstans

En del av beboerne opplevde strømstans i hele 10 timer like før nyttår. Årsaken var ødelagt trafo nedenfor fotballbanen.

Søppeltømming

Vi har hatt noe problemer med henting av søppel (spesielt i Sagastien), dette er nå tatt opp med renovasjonsfirma og vil forhåpentlig fungere bedre framover.

Generalforsamling

Årets generalforsamling vil bli avholdt 25. april på Viken Folkehøgskole. Nærmere info/innkalling vil bli sendt ut senere.

Mvh Styret

Godt Nyttår!   Snømåking av hustak og garasjer Vi opplever nå en vinter med store snømengder, og det er fremdeles mye igjen av vinteren så det er stor sannsynlighet for at det kan komme mye mer. Snødybden i dag er ca. 80cm (varier noe) og ihht. de opplysninger vi har fått er kritisk mengde 1,2m. […]

BøleBrølet – vinteren 2017/2018

Brølet

Nå er det (snart) jul igjen…., og vi går inn i en årstid med kulde og snø til glede for noen og besvær for andre. Vi vil minne om at parkering av biler samt plassering av søppeldunker ikke må hindre snørydding og strøing av veinettet. Ved varsel om stort snøfall kan det være lurt å parkere slik at du kommer fram før eventuelt veinettet blir ryddet for snø. Les mer…

Nå er det (snart) jul igjen…., og vi går inn i en årstid med kulde og snø til glede for noen og besvær for andre. Vi vil minne om at parkering av biler samt plassering av søppeldunker ikke må hindre snørydding og strøing av veinettet. Ved varsel om stort snøfall kan det være lurt å […]

BøleBrølet – sommer 2017

Brølet

Hei alle sammen! Sommeren står for døren, og vi håper selvfølgelig på mange varme sommerdager som kan nytes utendørs. Det nye styret har kommet godt i gang med sitt arbeid og ønsker i dette BøleBrølet å komme med litt informasjon og praktiske opplysninger.  Les mer…

Hei alle sammen! Sommeren står for døren, og vi håper selvfølgelig på mange varme sommerdager som kan nytes utendørs. Det nye styret har kommet godt i gang med sitt arbeid og ønsker i dette BøleBrølet å komme med litt informasjon og praktiske opplysninger. 

Bøle Brølet – våren 2017

Brølet

Våren har meld sin ankomst, og med dette er tiden inne for årets:

Vår-dugnad:

Torsdag 27. april kl. 17.30 – 19.30
(Dersom det blir veldig dårlig vær, blir det tirsdag 2.mai, samme tid) Les mer…

Våren har meld sin ankomst, og med dette er tiden inne for årets: Vår-dugnad: Torsdag 27. april kl. 17.30 – 19.30 (Dersom det blir veldig dårlig vær, blir det tirsdag 2.mai, samme tid)

BøleBrølet – høst 2016

Brølet

15.09.16.

Da er høsten godt i gang og vinteren i anmasj……

I den sammenheng må styre pålegge andelshaverne noen oppgaver:
1. Rengjøre takrennene på sine andeler
2. Tømme utekraner før kulden setter inn.

Dette gjøres på følgende måte:
• Skru igjen stoppekran innvendig i huset på røret ut (ikke hovedstoppekran)
• Åpne utekranen for tømming av rør. (fjern event. hurtigkobling). La utekrana stå åpen gjennom vinteren slik at den ikke fryser i stykker.

Containere til Hageavfall:

Fredag den 30. september utplasseres containere for hageavfall. Disse vil stå til mandag 10. oktober.
Plassering er som tidligere, en ved garasjene i Vardestien, en ved fellesgarasjene og en neders i Sagastien.

Diverse:

Rehabilitering av tak
Ihht siste oppdaterte framdriftsplan vil rehabiliterings arbeide ferdigstilles medium oktober. Det vil da bli foretatt en ferdigbefaring av alle husene.

Gravearbeid
Pga. vannlekkasjer har vi måtte foreta en del gravearbeid for utskifting av vannrør til noen av husene i Vardestien. Vi beklager ulempene dette har medført for en del av andelseierne. Asfaltering av kjøreveiene vil ikke bli gjort før til våren.

Hekker/ Trær
Pga. snøbrøyting i vinter ber vi at alle passer på at hekker og trær som vender ut mot veinettet ikke blir verken for vide eller høye. Tenk trafikksikkerhet!
Minner også om at parkering i veinettet ikke er tillatt!

Styre ønsker alle beboerne i Bøle borettslag en fin høst og vinter!
September 2016
Styret

15.09.16. Da er høsten godt i gang og vinteren i anmasj…… I den sammenheng må styre pålegge andelshaverne noen oppgaver: 1. Rengjøre takrennene på sine andeler 2. Tømme utekraner før kulden setter inn. Dette gjøres på følgende måte: • Skru igjen stoppekran innvendig i huset på røret ut (ikke hovedstoppekran) • Åpne utekranen for tømming […]

BøleBrølet – sommer 2016

Brølet

Hei alle sammen!

Sommeren står for døren, og vi håper selvfølgelig på mange varme sommerdager som kan nytes utendørs. Det nye styret har kommet godt i gang med sitt arbeid og ønsker i dette BøleBrølet å komme med litt informasjon og praktiske opplysninger.

 

Generalforsamling

Generalforsamling i Bøle BRL ble avholdt 19.april i Losje Vårsol sine lokaler.

Det var 36 andelseiere tilstede. 4 hadde innlevert fullmakt.

Protokoll fra møte har blitt delt ut til alle husstander.

Vedlagt følger oversikt styre-/ miljøutvalg 2016/2017.

 

Rehabilitering av tak

På byggemøte 26.05 opplyser Betongmast at rehabiliterings arbeider følger framdriftsplan, og pr 26.05 var 68 hustak ferdigstilt. (ca 73%)

Arbeidet er beregnet ferdigstilt medio september.

Økonomisk ligger vi også pr. dato på budsjett.

 

Diverse

  • Frammøte på året vårdugnad var meget positivt, og selv om ikke været var det aller beste fikk vi gjort det meste av det planlagte. Det gjenstår å olje plattingene under benkene i fellesarealene noe gatetillitsvalgte tar ansvar for/ organiserer. (Vi vil spesielt takke Ellen for at vi kunne trekke oss under terrassetaket hos henne i forbindelse med avsluttingens seanse da regnværet kom for alvor.)
  • I forbindelse med det rehabiliteringsarbeid som pågår vil det på en del av fellesarealene ligge materialer/ stillas/ verktøy som tilhører Betongmast. Dette vil bli fjernet og fellesarealene satt i stand når dette arbeide er sluttført.
  • Det er nå 6 år siden husene sist ble malt, og styret har besluttet at neste maling skal skje i 2017. Som tidligere vil borettslaget inngå avtale vedrørende kjøp av beis/ maling, mens den enkelte andelshaver selv har ansvar for at arbeide blir forskriftsmessig utført. Styre vil kommer med mer utfyllende informasjon om dette på et senere tidspunkt.
  • Terrasseolje: Du kan ta kontakt med gatetillitsvalgte for utlevering av et  3-liters spann med terrasseolje og pensel.
  • Vi minner også i år om at alle plikter å klippe gresset helt ut til veien (dette gjelder også mot Gimleveien!) og sørge for at hekken ikke overskrider 2 meter i høyden. Pass spesielt på at hekker og trær som vender ut mot veinettet ikke blir verken for vide eller høye. Tenk trafikksikkerhet!
  • Vi minner også om at parkering i veinettet ikke er tillatt!

Styret ønsker alle beboerne i Bøle borettslag en riktig GOD SOMMER!

Juni 2016, Styret

PS! Det står en liten båthenger uten registreringsnummer parkert ved siden av garasjene i Vardestien. Dersom det er noen i borettslaget som eier denne ber vi vedkommende ta kontakt med en av oss i styre.

Hei alle sammen! Sommeren står for døren, og vi håper selvfølgelig på mange varme sommerdager som kan nytes utendørs. Det nye styret har kommet godt i gang med sitt arbeid og ønsker i dette BøleBrølet å komme med litt informasjon og praktiske opplysninger.   Generalforsamling Generalforsamling i Bøle BRL ble avholdt 19.april i Losje Vårsol […]

Bølebrølet

Brølet

10. desember 2014

INFO FRA STYRET

Ekstraordinær generalforsamling

Mandag 17. november ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling hvor det skulle avgjøres om vi skal rehabilitere både tak og fasader eller bare tak.

Lars Myrstuen fra GOBB redegjorde for alternativene og svarte på spørsmål.

Det ble flertall for å rehabilitere tak.

Hovedargumentene for dette er i korte trekk at vi har store utfordringer med dårlige vannledninger i hele borettslaget. Disse må skiftes etter hvert som de ryker og kan i verste fall koste oss ca. 100.000,- pr. boenhet.

Fasadene på et hus kan ha en levetid på opptil 50 år, alt etter hvor godt vedlikeholdt de er. Tilstanden på alle husene våre ble gjennomgått av GOBBs tekniske avdeling ved forrige rehabiliteringsrunde. De mener at det ikke er kritisk for noen av fasadene på husene.

Det kom noen innspill angående lån til rehabiliteringen, bl.a. antall år vi skal ha lånet og hvor mye av oppsparte midler som skal holdes tilbake. Disse innspillene tas med videre i prossessen.

 

Årsregnskap og budsjett:

Ved gjennomgang av årets regnskap og neste års budsjett har vi vedtatt å øke husleien i 2015.

 

Husleieøkning:

Generell prisstigning på samtlige av våre felleskostnader vil utgjøre mellom 4-7%, gjør at styret har vedtatt en husleieøkning fra februar 2015. Økningen blir på 5%, det vil si 232 kroner pr. måned.

 

Strømavlesning:

FRIST FOR STRØMAVLESNING ER:  15. DESEMBER 2014!

Det er totalforbruket som skal leses av, dvs. tallene foran kommaet.

Meldes til din gatetillitsvalgt på sms, mms eller mail. Se liste.

 

Brannøvelse i borettslaget

Lørdag 11. oktober hadde styret invitert Bård Pladsen fra BP Brannsikkerhet, til å holde et lite kurs for alle beboere i borettslaget, med fokus på brannsikkerhet og hva vi gjør hvis det skulle begynne å brenne.

I tilegg til mye nyttig informasjon og tips fikk vi demonstrert, og prøvd, ulike typer brannslukningsapparater.

Synd at det var så få som deltok, for dette var veldig lærerikt!

1. desember er røykvarslerdagen. Husk å skifte batteri!

 

 

GOBBs Høstkonferanse 2014

3. oktober var Jan Gunnar, Ketil og Agnete på GOBBs høstkonferanse som ble avholdt på Quality Hotel Strand.

Kveldens temaer var som følger:

  • Nytt fra GOBB v/adm.dir. Tom Søgård. Presentasjon av ansatte i GOBB samt litt om GOBBs prosjekter i distriktet
  • Spar liv helse og verdier v/ Rolf Nordberg og Gunnar Andersen fra Boligbyggelagenes Partner. Et meget engasjerende foredrag om hva vi selv kan gjøre for å unngå vannskader og brann.
  • Tryggere borettslag med PPV-planer v/teknisk sjef Lars O. Tveit PPV-planer betyr planlagt periodisk vedlikehold. Mye info om hva GOBB kan bistå med for å sikre gode vedlikeholdsplaner for borettslaget.
  • God økonomistyring i borettslag v/økonomisjef Kai Løvstad. Her fikk vi en gjennomgang av styrets ansvar for borettslagets økonomi, med  budsjettarbeid og kontroll over løpende utgifter.

 

Dette året nærmer seg slutten og vi i styret ønsker å benytte anledningen til å takke alle for året som har gått og ser fram til et nytt år med mange spennende oppgaver.

 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

10. desember 2014 INFO FRA STYRET Ekstraordinær generalforsamling Mandag 17. november ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling hvor det skulle avgjøres om vi skal rehabilitere både tak og fasader eller bare tak. Lars Myrstuen fra GOBB redegjorde for alternativene og svarte på spørsmål. Det ble flertall for å rehabilitere tak. Hovedargumentene for dette er i korte […]

Bølebrølet – God sommer til alle

Brølet
17. juli 2014

Lederen har ordet

Sommeren er her for fullt, og det er ferietid for mange. Vi håper likevel at Bølebrølet vil bli lest av så mange som mulig.

I tillegg minner vi om vår nye hjemmeside: www.bøleborettslag.no

Den 2. juni ble det avholdt generalforsamling i Bøle Borettslag, og det gjenvalgte styret ønsker å takke for tilliten. Som tidligere nevnt, har vi som mønstervedtekt vedtatt at varamedlemmer i tillegg får rollen som miljøutvalgsmedlemmer.

Varamedlemmer er på valg hvert år, og i år var det kun ett medlem som kunne tenke seg gjenvalg. Styret setter pris på at Ellen Sagenes vil fortsette og takker samtidig Edel Holand, Kai Olsen og Torje Linnerud for innsatsen i 2013/2014.

Inne i bladet finner du en liten gjennomgang av de viktigste punkter og innspill til rehabiliteringstrinn 2, samt vedlegg om forarbeid ved ingeniør Lars Myrstuen, GOBB.

Det er viktig å presisere at arbeidet med trinn 2 i rehabiliteringen nå så vidt har begynt med Myrstuens sakkyndige bistand. Arbeidet hans vil ligge til grunn for de beslutninger som senere denne høsten skal tas, altså om hvilken modell beboerne i Bøle Borettslag velger. Styret vil legge forholdene til rette for en eller flere ekstraordinær(e) generalforsamling(er)

Ellers orienterer / minner vi litt om forhold vedrørende vårt «ytre rom» i bofellesskapet, nemlig hekker, grøftekanter og fellesarealer.

Les mer…

17. juli 2014 Lederen har ordet Sommeren er her for fullt, og det er ferietid for mange. Vi håper likevel at Bølebrølet vil bli lest av så mange som mulig. I tillegg minner vi om vår nye hjemmeside: www.bøleborettslag.no Den 2. juni ble det avholdt generalforsamling i Bøle Borettslag, og det gjenvalgte styret ønsker å […]