Bølebrølet

Brølet

10. desember 2014

INFO FRA STYRET

Ekstraordinær generalforsamling

Mandag 17. november ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling hvor det skulle avgjøres om vi skal rehabilitere både tak og fasader eller bare tak.

Lars Myrstuen fra GOBB redegjorde for alternativene og svarte på spørsmål.

Det ble flertall for å rehabilitere tak.

Hovedargumentene for dette er i korte trekk at vi har store utfordringer med dårlige vannledninger i hele borettslaget. Disse må skiftes etter hvert som de ryker og kan i verste fall koste oss ca. 100.000,- pr. boenhet.

Fasadene på et hus kan ha en levetid på opptil 50 år, alt etter hvor godt vedlikeholdt de er. Tilstanden på alle husene våre ble gjennomgått av GOBBs tekniske avdeling ved forrige rehabiliteringsrunde. De mener at det ikke er kritisk for noen av fasadene på husene.

Det kom noen innspill angående lån til rehabiliteringen, bl.a. antall år vi skal ha lånet og hvor mye av oppsparte midler som skal holdes tilbake. Disse innspillene tas med videre i prossessen.

 

Årsregnskap og budsjett:

Ved gjennomgang av årets regnskap og neste års budsjett har vi vedtatt å øke husleien i 2015.

 

Husleieøkning:

Generell prisstigning på samtlige av våre felleskostnader vil utgjøre mellom 4-7%, gjør at styret har vedtatt en husleieøkning fra februar 2015. Økningen blir på 5%, det vil si 232 kroner pr. måned.

 

Strømavlesning:

FRIST FOR STRØMAVLESNING ER:  15. DESEMBER 2014!

Det er totalforbruket som skal leses av, dvs. tallene foran kommaet.

Meldes til din gatetillitsvalgt på sms, mms eller mail. Se liste.

 

Brannøvelse i borettslaget

Lørdag 11. oktober hadde styret invitert Bård Pladsen fra BP Brannsikkerhet, til å holde et lite kurs for alle beboere i borettslaget, med fokus på brannsikkerhet og hva vi gjør hvis det skulle begynne å brenne.

I tilegg til mye nyttig informasjon og tips fikk vi demonstrert, og prøvd, ulike typer brannslukningsapparater.

Synd at det var så få som deltok, for dette var veldig lærerikt!

1. desember er røykvarslerdagen. Husk å skifte batteri!

 

 

GOBBs Høstkonferanse 2014

3. oktober var Jan Gunnar, Ketil og Agnete på GOBBs høstkonferanse som ble avholdt på Quality Hotel Strand.

Kveldens temaer var som følger:

  • Nytt fra GOBB v/adm.dir. Tom Søgård. Presentasjon av ansatte i GOBB samt litt om GOBBs prosjekter i distriktet
  • Spar liv helse og verdier v/ Rolf Nordberg og Gunnar Andersen fra Boligbyggelagenes Partner. Et meget engasjerende foredrag om hva vi selv kan gjøre for å unngå vannskader og brann.
  • Tryggere borettslag med PPV-planer v/teknisk sjef Lars O. Tveit PPV-planer betyr planlagt periodisk vedlikehold. Mye info om hva GOBB kan bistå med for å sikre gode vedlikeholdsplaner for borettslaget.
  • God økonomistyring i borettslag v/økonomisjef Kai Løvstad. Her fikk vi en gjennomgang av styrets ansvar for borettslagets økonomi, med  budsjettarbeid og kontroll over løpende utgifter.

 

Dette året nærmer seg slutten og vi i styret ønsker å benytte anledningen til å takke alle for året som har gått og ser fram til et nytt år med mange spennende oppgaver.

 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!