BøleBrølet – vinteren 2017/2018

Brølet

Nå er det (snart) jul igjen…., og vi går inn i en årstid med kulde og snø til glede for noen og besvær for andre. Vi vil minne om at parkering av biler samt plassering av søppeldunker ikke må hindre snørydding og strøing av veinettet. Ved varsel om stort snøfall kan det være lurt å parkere slik at du kommer fram før eventuelt veinettet blir ryddet for snø.

HMS

Vi går inn i høysesong for branner, og vi minner alle om å omgås åpen ild med varsomhet og også ha oppmerksomhet rettet mot elsikkerhet. (skifte batterier i brannvarslere)
NB! meld fra til styret ved uforutsette hendelser.
Vedlagt følger en sjekkliste for egenkontroll av elektriske anlegg i leiligheten!

Endring av husleie

Pga store kostnader ifm vedlikehold (vann/kloakk/drenering/ utskifting av panel o.l) har styre på budsjettmøte 07.12.17 besluttet å øke felleskostnadene med 5% f.o.m 01.02.2018. Dette vil utgjøre en økning på ca. 180.- pr. mnd. Finanskostnadene vil ikke bli berørt i denne omgang.
For de som bruker avtalegiro vil leiebeløpet bli justert automatisk. De som betaler med giro vil få tilsendt nye giroer med riktig beløp.

Juletretenning

Miljøutvalget har invitert til «juletretenning» på lekeplassen ved garasjene mandag 11. desember kl. 17.30, og vi håper mange finner veien til lekeplassen denne desemberdagen for å hygge seg sammen med gode naboer og komme i julestemning. ( se egen innkalling fra Miljøutvalget)

Styre ønsker alle beboerne i Bøle borettslag en fin vinter og en God jul og ett Godt Nytt År!

Magnar Nilsen
Styreleder