BøleBrølet – sommer 2017

Brølet

Hei alle sammen! Sommeren står for døren, og vi håper selvfølgelig på mange varme sommerdager som kan nytes utendørs. Det nye styret har kommet godt i gang med sitt arbeid og ønsker i dette BøleBrølet å komme med litt informasjon og praktiske opplysninger. 

Generalforsamling
Generalforsamling i Bøle BRL ble avholdt 3. april på Musikkfolkehøgskolen Viken.
Det var 22 andelseiere tilstede. 5 hadde innlevert fullmakt.
Protokoll fra møte har blitt delt ut til alle husstander.
Vedlagt følger oversikt styre-/ miljøutvalg 2017/2018.

 

Vårdugnad

Frammøte på året vårdugnad var meget positivt, og i år var «været på vår side»(etter at vi måtte flytte datoen pga snøvær), og vi fikk gjort det meste av det planlagte. Det gjenstår å olje noen plattinger/ benker og planere/fylle på jord på fellesarealet i Vardestien som ble benyttet til lagringsplass ifm takrenovering.
Miljøutvalget hadde ordnet med pølser/is og kake/ kaffe som avslutning på dugnaden, og styre takker for vellykket arrangement og topp innsats i forbindelse med dugnaden!

Maling/ Beising 2017

Viser til tidligere utsendelser/ informasjon vedrørende dette, og regner med at de fleste nå er godt i gang med arbeidet/forberedelse. Dersom noen av spesielle grunner må utsette maling/ beising til neste år må gatetillitsvalgt få beskjed om dette snarest.
NB! maling/beis og utstyr ihht rekvisisjon må hentes ut innen 30. juni 2017 og oppbevares frostfritt.
Terrasseolje: Du kan ta kontakt med gatetillitsvalgte for utlevering av et 3-liters spann med terrasseolje og pensel.

Trær/Hekker og gressklipping

Vi minner også i år om at alle plikter å klippe gresset helt ut til veien (dette gjelder også mot Gimleveien!) og sørge for at hekken ikke overskrider 2 meter i høyden. Pass spesielt på at hekker og trær som vender ut mot veinettet ikke blir verken for vide eller høye. Tenk trafikksikkerhet!

Parkering

Vi minner også om at parkering i veinettet ikke er tillatt!
Fast sommerparkering av Campingvogner, bobiler, båter og hengere o.l. på borettslagets felles parkingsplasser skal godkjennes av styret. (Dette gjelder ikke gjesteparkering)

Boder/ Hytter o.l

Det skal søkes styre om godkjenning for oppsett av boder, hytter o.l. på eiendommene.
Dette gjelder også for innbygging av verandaer, terrasser, søppelstativ, postkassestativ o.l. Vi oppmuntrer til å gå sammen med naboene for å få til et mest ryddig, likt og oversiktlig oppsett når det gjelder postkasse/ søppelstativ.

Garasjeanleggene på fellesarealet ved den store lekeplassen

Mange av garasjene/ garasjeportene er i dårlig forfatning og virker skjemmende for borettslaget. (Dette gjelder spesielt den øverste rekken). Dette er garasjer som eies av de enkelte borettshaverne og er således ikke Bøle borettslags eiendom, bortsett fra 2 garasjer i den nederste rekken. Styre henstiller til eierne om å gå sammen i en dugnad for maling/ beising og represjon slik at disse ikke virker skjemmende for borettslaget.
(Dersom det er ønskelig kan styre ta initiativ til felles planleggingsmøte?)
Jeg ber også om å få navnene på eierne av den øverste rekken da dette ikke står på oversikten som jeg har fått. (Tlf 482 64 754/ mail: magnarnilsen@me.com)

Forsikring

Som tidligere informert om har vi skiftet forsikringsselskap til Gjensidige. Ihht avtalen er all bygningsmasse i borettslaget forsikret, mens den enkelte andelshaver må selv sørge for innboforsikring. Skader til Gjensidige må meldes på følgende måte:
Mellom kl 9-16 på hverdager ved å ringe enten GOBB 61 18 13 00 eller 400 33 987 (Ingar)
Utenom denne tiden så ring til forsikringsselskapets vaktelefon 03100. Da må du huske å melde GOBB den påfølgende dagen.
Meld også fra til Styreleder i borettslaget tlf. 482 64 754/ mail.: magnarnilsen@me.com

Styre ønsker alle beboerne i Bøle borettslag en riktig GOD SOMMER!

Juni 2017
Styret