BøleBrølet – sommer 2016

Brølet

Hei alle sammen!

Sommeren står for døren, og vi håper selvfølgelig på mange varme sommerdager som kan nytes utendørs. Det nye styret har kommet godt i gang med sitt arbeid og ønsker i dette BøleBrølet å komme med litt informasjon og praktiske opplysninger.

 

Generalforsamling

Generalforsamling i Bøle BRL ble avholdt 19.april i Losje Vårsol sine lokaler.

Det var 36 andelseiere tilstede. 4 hadde innlevert fullmakt.

Protokoll fra møte har blitt delt ut til alle husstander.

Vedlagt følger oversikt styre-/ miljøutvalg 2016/2017.

 

Rehabilitering av tak

På byggemøte 26.05 opplyser Betongmast at rehabiliterings arbeider følger framdriftsplan, og pr 26.05 var 68 hustak ferdigstilt. (ca 73%)

Arbeidet er beregnet ferdigstilt medio september.

Økonomisk ligger vi også pr. dato på budsjett.

 

Diverse

  • Frammøte på året vårdugnad var meget positivt, og selv om ikke været var det aller beste fikk vi gjort det meste av det planlagte. Det gjenstår å olje plattingene under benkene i fellesarealene noe gatetillitsvalgte tar ansvar for/ organiserer. (Vi vil spesielt takke Ellen for at vi kunne trekke oss under terrassetaket hos henne i forbindelse med avsluttingens seanse da regnværet kom for alvor.)
  • I forbindelse med det rehabiliteringsarbeid som pågår vil det på en del av fellesarealene ligge materialer/ stillas/ verktøy som tilhører Betongmast. Dette vil bli fjernet og fellesarealene satt i stand når dette arbeide er sluttført.
  • Det er nå 6 år siden husene sist ble malt, og styret har besluttet at neste maling skal skje i 2017. Som tidligere vil borettslaget inngå avtale vedrørende kjøp av beis/ maling, mens den enkelte andelshaver selv har ansvar for at arbeide blir forskriftsmessig utført. Styre vil kommer med mer utfyllende informasjon om dette på et senere tidspunkt.
  • Terrasseolje: Du kan ta kontakt med gatetillitsvalgte for utlevering av et  3-liters spann med terrasseolje og pensel.
  • Vi minner også i år om at alle plikter å klippe gresset helt ut til veien (dette gjelder også mot Gimleveien!) og sørge for at hekken ikke overskrider 2 meter i høyden. Pass spesielt på at hekker og trær som vender ut mot veinettet ikke blir verken for vide eller høye. Tenk trafikksikkerhet!
  • Vi minner også om at parkering i veinettet ikke er tillatt!

Styret ønsker alle beboerne i Bøle borettslag en riktig GOD SOMMER!

Juni 2016, Styret

PS! Det står en liten båthenger uten registreringsnummer parkert ved siden av garasjene i Vardestien. Dersom det er noen i borettslaget som eier denne ber vi vedkommende ta kontakt med en av oss i styre.