BøleBrølet nr 2 2018

Brølet

Våren har endelig meldt sin ankomst, og etter en vinter med store snømengder som nå endelig synes å smelte, er tiden inne for årets:

 

Vår­dugnad

Tirsdag 22.mai kl. 17.30 – 19.30
Se vedlagte innbydelse fra Miljøutvalget.

 

Containere til Hageavfall

Tirsdag 15.mai utplasseres containere for hageavfall. Disse vil stå til mandag 28. mai.
Plassering er som tidligere, en ved garasjene i Vardestien, en ved fellesgarasjene og en nede i Sagastien. (Det er viktig at det ikke står biler parkert på plassene der containerne pleier å bli plassert)

 

Maling 2018

Som tidligere medelt har styret besluttet at alle husene skal beises ila 2017
De som har fått utsettelse til 2018, og må ferdigstille dette ila våren/ sommeren.
(Sagastien 4,5, 7, 14 og 19/Trollstien 4, 8 og 11/Vardestien 8 og 12/Tunstien 23)
Ta kontakt dersom dette ikke stemmer!

 

Gravearbeid

Det gjenstår en del oppryddingsarbeid ifm gravearbeid som ble utført høsten/vinteren, og vi har hatt en befaring med OTF (gravefirma) 27.04 hvor dem lovet å gjøre dette så fort som mulig.
(Dette gjelder Vardestien 2/4, Vardestien 14/16, Vardestien 22, Tunstien 21/23 samt asfaltering i Vardestien)
Det vil også bli graving ifm drenering i Sagastien 6 og 48

 

Varsel om besiktigelse

Se vedlagte brev fra Gjøvik Kommune vedrørende besiktigelse som skal gjennomføres ifm omtaksering.

 

Elbil – lading og sikkerhet

Stadig flere skaffer seg oppladbare biler, og vi minner om brannsikkerhet ifm lading.
Se her for en kort orientering om dette, men for øvrig oppfordrer vi den enkelt til å konsultere en elektriker for mer utfyllende informasjon/ råd.

 

Generalforsamling

Generalforsamling ble gjennomført onsdag 25. april på Musikkfolkehøyhøgskolen Viken
Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

 

Facebook gruppe

Miljøutvalget har etablert egen facebook gruppe for Bøle borettslag. Denne gruppen har som formål å fremme et godt sosialt bomiljø for beboere i Bøle borettslag. Den skal fremme trivsel og et godt naboskap. Den kan også fungere som arena for påminnelser, informasjon og arrangement.
Miljøutvalget v/Terje Børseth- Olebakken har det administrerende ansvaret for gruppen.

Facebook gruppen er uformell og frivillig å være medlem av. Den erstatter ikke BøleBrølet eller Bøle websiden, og det påpekes at informasjon og henvendelser til styre må foregå på vanlig måte.

 

 

Da ønsker vi alle beboere en riktig fin 17.mai og en solfylt sommer!

08.05.18
Styret