BøleBrølet Nr. 1 2019

Brølet

Godt Nytt År!

Vi er nå «midt inne» i vinteren, og selv om det har kommet en del snø er det å håpe at vinteren ikke blir like snørik som i fjor. Det er viktig at parkering av biler samt plassering av søppeldunker ikke må hindre snørydding og strøing av veinettet. Høye brøytekanter kan hindre utsikt i veikryss og utkjøring fra egne gårdsplasser så kjør forsiktig. NB! Aking i veinettet er ikke tillatt! Som en del av dere har registrert pågår det graving i Tunstien/Vardestien pga. vannlekkasje i inntaksrør (Tunstien 9 og 11/ Vardestien 6 og 8), og dette kan til tider medføre noe begrenset framkommelighet i Tunstien.

HMS/ Internkontroll

Alle borettslag er pålagt å utarbeide egne HMS/internkontroll-rutiner, og vedlagt følger rutinene for Bøle borettslag utarbeidet av styre. Det er viktig at alle gjør seg kjent med disse, og gir tilbakemelding til styre dersom det er noe å melde.

El-bil lading

Salget av el-biler er sterkt økende, og hjemmelading av elbiler representerer en ny belastning i de fleste elektriske anlegg, noe som kan medføre overbelastning og fare for brann. Det er derfor viktig at dette gjort ihht gjeldende lover og forskrifter. Styre har utarbeid retningslinjer/instruks for lading av el-biler i Bøle Borettslag som følger vedlagt.

Generalforsamling

Årets generalforsamling vil bli avholdt 29. april på Viken Folkehøgskole. Nærmere info/innkalling vil bli sendt ut senere.

29.01.19
Mvh Styre

Vedlegg:
HMS/Internkontroll-rutiner
Retningslinjer/instruks for Elbil-lading