BøleBrølet Nr. 1 2018

Brølet

Godt Nyttår!

 

Snømåking av hustak og garasjer

Vi opplever nå en vinter med store snømengder, og det er fremdeles mye igjen av vinteren så det er stor sannsynlighet for at det kan komme mye mer. Snødybden i dag er ca. 80cm (varier noe) og ihht. de opplysninger vi har fått er kritisk mengde 1,2m. (se vedlegg)

Det er den enkelte andelseiers ansvar å rydde snøen fra bolig og garasjetak når det er påkrevd. Event skader som oppstår pga manglende oppfølging vil kunne få forsikringsmessige konsekvenser, og borettslaget dekker ikke skader som måtte oppstå pga. manglende måking.

Vi vil minne om at parkering av biler samt plassering av søppeldunker ikke må hindre snørydding og strøing av veinettet. Høye brøytekanter hindrer utsikten, og det er derfor viktig at vi viser stor forsiktighet i veikryss og utkjøring fra egne gårdsplasser. NB! Aking i veinettet er ikke tillatt!

Søppeldunker

Det viktig at vi er nøye med å lukke søppeldunkene ordentlig og at annen søppel ikke settes ut, da det er observert rotter i området. Det er også viktig å holde det ryddig rundt husene og stenge ventiler o.l. i kjeller, slik at dem ikke kommer inn i huset.

Strømstans

En del av beboerne opplevde strømstans i hele 10 timer like før nyttår. Årsaken var ødelagt trafo nedenfor fotballbanen.

Søppeltømming

Vi har hatt noe problemer med henting av søppel (spesielt i Sagastien), dette er nå tatt opp med renovasjonsfirma og vil forhåpentlig fungere bedre framover.

Generalforsamling

Årets generalforsamling vil bli avholdt 25. april på Viken Folkehøgskole. Nærmere info/innkalling vil bli sendt ut senere.

Mvh Styret