BøleBrølet – høst 2016

Brølet

15.09.16.

Da er høsten godt i gang og vinteren i anmasj……

I den sammenheng må styre pålegge andelshaverne noen oppgaver:
1. Rengjøre takrennene på sine andeler
2. Tømme utekraner før kulden setter inn.

Dette gjøres på følgende måte:
• Skru igjen stoppekran innvendig i huset på røret ut (ikke hovedstoppekran)
• Åpne utekranen for tømming av rør. (fjern event. hurtigkobling). La utekrana stå åpen gjennom vinteren slik at den ikke fryser i stykker.

Containere til Hageavfall:

Fredag den 30. september utplasseres containere for hageavfall. Disse vil stå til mandag 10. oktober.
Plassering er som tidligere, en ved garasjene i Vardestien, en ved fellesgarasjene og en neders i Sagastien.

Diverse:

Rehabilitering av tak
Ihht siste oppdaterte framdriftsplan vil rehabiliterings arbeide ferdigstilles medium oktober. Det vil da bli foretatt en ferdigbefaring av alle husene.

Gravearbeid
Pga. vannlekkasjer har vi måtte foreta en del gravearbeid for utskifting av vannrør til noen av husene i Vardestien. Vi beklager ulempene dette har medført for en del av andelseierne. Asfaltering av kjøreveiene vil ikke bli gjort før til våren.

Hekker/ Trær
Pga. snøbrøyting i vinter ber vi at alle passer på at hekker og trær som vender ut mot veinettet ikke blir verken for vide eller høye. Tenk trafikksikkerhet!
Minner også om at parkering i veinettet ikke er tillatt!

Styre ønsker alle beboerne i Bøle borettslag en fin høst og vinter!
September 2016
Styret