Bøle Brølet – våren 2017

Brølet

Våren har meld sin ankomst, og med dette er tiden inne for årets:

Vår-dugnad:

Torsdag 27. april kl. 17.30 – 19.30
(Dersom det blir veldig dårlig vær, blir det tirsdag 2.mai, samme tid)

Alle møter i sine gater:
• Vardestien møtes v/ garasjene
• Trollstien møtes v/ dobbeltgarasjene neders i veien
• Tunstien møtes v/ den store lekeplassen
• Sagastien møtes v/ lekeplassen nede i Sagastien

De gatetillitsvalgte har lister over gjøremål for årets dugnad.
Sammen blir dere enige om hvordan dere fordeler dere slik at alt blir gjort.
Samtidig minner vi om at vi er ett borettslag, og fellesskapet er ansvarlig for hvordan vi har det her. Så når arbeidet i egen gate er ferdig, går vi videre til neste gate for å hjelpe til der. Dersom du ikke kan delta hele tide, så bidra det du kan – alle monner drar!

Vi avslutter med pølser og kaffe på den store lekeplassen ca kl. 19.30.

Vel møtt!

Containere til Hageavfall:

Tirsdag 25. april utplasseres containere for hageavfall. Disse vil stå til torsdag 4. mai.
Plassering er som tidligere, en ved garasjene i Vardestien, en ved fellesgarasjene og en neders i Sagastien.

Maling 2017:

Som tidligere medelt har styret besluttet at alle husene skal beises ila 2017
Det er viktig å vaske bort støv og skitt på veggene samt fjerne løs maling, og at man påfører 2-strøk beis på de veggene som er slitt/ utsatt for vær og vind. Rekvisisjon på beis/utstyr fås av gatetillitsvalgte. NB! malingen må hentes innen 1.juni 2017

Brannslukningsapparater:

Våre gamle apparater er modne for utskifting, og vi har gjort avtale med Brannservice AS om utskifting av disse.

Dette vil skje: 26. April ( fra kl. 09.00–)
Dersom du ikke er hjemme, settes det nye brannslukningsapparatet på trappen foran inngangsdøren. Ønsker du å returnere det gamle apparatet settes dette ut på samme plass før vi kommer.(dagen før)

Renovasjon:

Glt-avfall vil med virkning fra 1. august 2017 samle inn glass og metallemballasje fra alle husstander i vår region. Det vil si at containeren som i dag er utplassert i Bøle Borettslag vil bli fjernet. I utgangspunktet vil alle husstander få utlevert en avfallsbeholder på 140L beregnet for denne fraksjonen. Tømming vil foregå hver 8 uke.
Det vil være mulig for samarbeide mellom flere husstander ved bruk av større beholdere.
NB! Dersom noen ønsker dette, ta snarest kontakt GLT avfall v/Stein Giæver Tlf 901 51 013 mail.: giever@glt-avfall.no

Samtidig gjør vi oppmerksom på følgende:

Andelshaver i andel som har utleieenhet betaler eget renovasjonsgebyr for denne utleieenheten, og må selv dekke kostnaden ved kjøp/ avgift av søppeldunker.

Styre v/ Magnar Nilsen