BøleBrølet Nr. 1 2019

Brølet

Godt Nytt År!

Vi er nå «midt inne» i vinteren, og selv om det har kommet en del snø er det å håpe at vinteren ikke blir like snørik som i fjor. Det er viktig at parkering av biler samt plassering av søppeldunker ikke må hindre snørydding og strøing av veinettet. Høye brøytekanter kan hindre utsikt i veikryss og utkjøring fra egne gårdsplasser så kjør forsiktig. NB! Aking i veinettet er ikke tillatt! Som en del av dere har registrert pågår det graving i Tunstien/Vardestien pga. vannlekkasje i inntaksrør (Tunstien 9 og 11/ Vardestien 6 og 8), og dette kan til tider medføre noe begrenset framkommelighet i Tunstien.

HMS/ Internkontroll

Alle borettslag er pålagt å utarbeide egne HMS/internkontroll-rutiner, og vedlagt følger rutinene for Bøle borettslag utarbeidet av styre. Det er viktig at alle gjør seg kjent med disse, og gir tilbakemelding til styre dersom det er noe å melde.

El-bil lading

Salget av el-biler er sterkt økende, og hjemmelading av elbiler representerer en ny belastning i de fleste elektriske anlegg, noe som kan medføre overbelastning og fare for brann. Det er derfor viktig at dette gjort ihht gjeldende lover og forskrifter. Styre har utarbeid retningslinjer/instruks for lading av el-biler i Bøle Borettslag som følger vedlagt.

Generalforsamling

Årets generalforsamling vil bli avholdt 29. april på Viken Folkehøgskole. Nærmere info/innkalling vil bli sendt ut senere.

29.01.19
Mvh Styre

Vedlegg:
HMS/Internkontroll-rutiner
Retningslinjer/instruks for Elbil-lading

Godt Nytt År! Vi er nå «midt inne» i vinteren, og selv om det har kommet en del snø er det å håpe at vinteren ikke blir like snørik som i fjor. Det er viktig at parkering av biler samt plassering av søppeldunker ikke må hindre snørydding og strøing av veinettet. Høye brøytekanter kan hindre […]

BøleBrølet nr 2 2018

Brølet

Våren har endelig meldt sin ankomst, og etter en vinter med store snømengder som nå endelig synes å smelte, er tiden inne for årets:

 

Vår­dugnad

Tirsdag 22.mai kl. 17.30 – 19.30
Se vedlagte innbydelse fra Miljøutvalget.

 

Containere til Hageavfall

Tirsdag 15.mai utplasseres containere for hageavfall. Disse vil stå til mandag 28. mai.
Plassering er som tidligere, en ved garasjene i Vardestien, en ved fellesgarasjene og en nede i Sagastien. (Det er viktig at det ikke står biler parkert på plassene der containerne pleier å bli plassert)

 

Maling 2018

Som tidligere medelt har styret besluttet at alle husene skal beises ila 2017
De som har fått utsettelse til 2018, og må ferdigstille dette ila våren/ sommeren.
(Sagastien 4,5, 7, 14 og 19/Trollstien 4, 8 og 11/Vardestien 8 og 12/Tunstien 23)
Ta kontakt dersom dette ikke stemmer!

 

Gravearbeid

Det gjenstår en del oppryddingsarbeid ifm gravearbeid som ble utført høsten/vinteren, og vi har hatt en befaring med OTF (gravefirma) 27.04 hvor dem lovet å gjøre dette så fort som mulig.
(Dette gjelder Vardestien 2/4, Vardestien 14/16, Vardestien 22, Tunstien 21/23 samt asfaltering i Vardestien)
Det vil også bli graving ifm drenering i Sagastien 6 og 48

 

Varsel om besiktigelse

Se vedlagte brev fra Gjøvik Kommune vedrørende besiktigelse som skal gjennomføres ifm omtaksering.

 

Elbil – lading og sikkerhet

Stadig flere skaffer seg oppladbare biler, og vi minner om brannsikkerhet ifm lading.
Se her for en kort orientering om dette, men for øvrig oppfordrer vi den enkelt til å konsultere en elektriker for mer utfyllende informasjon/ råd.

 

Generalforsamling

Generalforsamling ble gjennomført onsdag 25. april på Musikkfolkehøyhøgskolen Viken
Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

 

Facebook gruppe

Miljøutvalget har etablert egen facebook gruppe for Bøle borettslag. Denne gruppen har som formål å fremme et godt sosialt bomiljø for beboere i Bøle borettslag. Den skal fremme trivsel og et godt naboskap. Den kan også fungere som arena for påminnelser, informasjon og arrangement.
Miljøutvalget v/Terje Børseth- Olebakken har det administrerende ansvaret for gruppen.

Facebook gruppen er uformell og frivillig å være medlem av. Den erstatter ikke BøleBrølet eller Bøle websiden, og det påpekes at informasjon og henvendelser til styre må foregå på vanlig måte.

 

 

Da ønsker vi alle beboere en riktig fin 17.mai og en solfylt sommer!

08.05.18
Styret

Våren har endelig meldt sin ankomst, og etter en vinter med store snømengder som nå endelig synes å smelte, er tiden inne for årets:   Vår­dugnad Tirsdag 22.mai kl. 17.30 – 19.30 Se vedlagte innbydelse fra Miljøutvalget.   Containere til Hageavfall Tirsdag 15.mai utplasseres containere for hageavfall. Disse vil stå til mandag 28. mai. Plassering […]

Vårdugnad i Bøle borettslag

Siste nytt

Tirsdag 22.mai, kl 17.30-19.30

 

(Dersom det blir dårlig vær, utsetter vi til onsdag 23.mai til samme tid.)

 

Alle møter i sine gater, de gatetillitsvalgte har lister over gjøremål for årets dugnad. Sammen blir dere enige om hvordan oppgavene fordeles, slik at alt blir gjort. Samtidig minner vi om at vi er et borettslag og felleskapet er ansvarlig for hvordan vi har det her. Når arbeidet i egen gate er ferdig, gå gjerne videre til neste gate for å hjelpe til der. Dersom du ikke kan bidra under hele dugnaden, så bidra det du kan.

 

Ta med hageredskaper og trillebår (det kan være lurt å merke med navn).

 

Oppmøtesteder:
Sagastien: Den lille lekeplassen
Tunstien: Den store lekeplassen
Vardestien: Parkeringsplassen ved garasjen
Trollstien: Bakken til Trollstien 8

 

Vi avslutter arbeidet med grilling av pølser, samt is og kaffe på den store lekeplassen kl 19.30.

 

 

Containere settes ut 15. mai og hentes 28. mai.

 

Vel møtt!
Hilsen Styret og Miljøutvalget

Tirsdag 22.mai, kl 17.30-19.30   (Dersom det blir dårlig vær, utsetter vi til onsdag 23.mai til samme tid.)   Alle møter i sine gater, de gatetillitsvalgte har lister over gjøremål for årets dugnad. Sammen blir dere enige om hvordan oppgavene fordeles, slik at alt blir gjort. Samtidig minner vi om at vi er et borettslag […]

Forslag til Generalforsamling 2018

Generalforsamling

Generalforsamlingen i BØLE borettslag avholdes 25. april 2018 (egen innkalling kommer senere).

Saker / forslag som andelshavere ønsker å ta opp i Generalforsamlingen 2018 skal være levert skriftlig eller pr. mail til leder innen 23. mars 2018.
Adresse: Magnar Nilsen, Vardestien 11 – magnarnilsen@me.com.

Forslag til kandidater til verv, levert skriftlig eller pr. mail til valgkomiteens leder innen 23. mars 2018.
Adresse: Roy Kristiansen, Vardeveien 8, roy.kristiansen53@gmail.com

I 2018 er følgende på valg:

  • Leder
  • Gatetillitsvalgt i Sagastien
  • Gatetillitsvalgt i Tunestien
  • Alle vararepresentanter i styret (disse sitter også i miljøutvalget)
  • Alle i valgkomiteen

 

Styret i Bøle borettslag

Generalforsamlingen i BØLE borettslag avholdes 25. april 2018 (egen innkalling kommer senere). Saker / forslag som andelshavere ønsker å ta opp i Generalforsamlingen 2018 skal være levert skriftlig eller pr. mail til leder innen 23. mars 2018. Adresse: Magnar Nilsen, Vardestien 11 – magnarnilsen@me.com. Forslag til kandidater til verv, levert skriftlig eller pr. mail til […]

BøleBrølet Nr. 1 2018

Brølet

Godt Nyttår!

 

Snømåking av hustak og garasjer

Vi opplever nå en vinter med store snømengder, og det er fremdeles mye igjen av vinteren så det er stor sannsynlighet for at det kan komme mye mer. Snødybden i dag er ca. 80cm (varier noe) og ihht. de opplysninger vi har fått er kritisk mengde 1,2m. (se vedlegg)

Det er den enkelte andelseiers ansvar å rydde snøen fra bolig og garasjetak når det er påkrevd. Event skader som oppstår pga manglende oppfølging vil kunne få forsikringsmessige konsekvenser, og borettslaget dekker ikke skader som måtte oppstå pga. manglende måking.

Vi vil minne om at parkering av biler samt plassering av søppeldunker ikke må hindre snørydding og strøing av veinettet. Høye brøytekanter hindrer utsikten, og det er derfor viktig at vi viser stor forsiktighet i veikryss og utkjøring fra egne gårdsplasser. NB! Aking i veinettet er ikke tillatt!

Søppeldunker

Det viktig at vi er nøye med å lukke søppeldunkene ordentlig og at annen søppel ikke settes ut, da det er observert rotter i området. Det er også viktig å holde det ryddig rundt husene og stenge ventiler o.l. i kjeller, slik at dem ikke kommer inn i huset.

Strømstans

En del av beboerne opplevde strømstans i hele 10 timer like før nyttår. Årsaken var ødelagt trafo nedenfor fotballbanen.

Søppeltømming

Vi har hatt noe problemer med henting av søppel (spesielt i Sagastien), dette er nå tatt opp med renovasjonsfirma og vil forhåpentlig fungere bedre framover.

Generalforsamling

Årets generalforsamling vil bli avholdt 25. april på Viken Folkehøgskole. Nærmere info/innkalling vil bli sendt ut senere.

Mvh Styret

Godt Nyttår!   Snømåking av hustak og garasjer Vi opplever nå en vinter med store snømengder, og det er fremdeles mye igjen av vinteren så det er stor sannsynlighet for at det kan komme mye mer. Snødybden i dag er ca. 80cm (varier noe) og ihht. de opplysninger vi har fått er kritisk mengde 1,2m. […]

BøleBrølet – vinteren 2017/2018

Brølet

Nå er det (snart) jul igjen…., og vi går inn i en årstid med kulde og snø til glede for noen og besvær for andre. Vi vil minne om at parkering av biler samt plassering av søppeldunker ikke må hindre snørydding og strøing av veinettet. Ved varsel om stort snøfall kan det være lurt å parkere slik at du kommer fram før eventuelt veinettet blir ryddet for snø. Les mer…

Nå er det (snart) jul igjen…., og vi går inn i en årstid med kulde og snø til glede for noen og besvær for andre. Vi vil minne om at parkering av biler samt plassering av søppeldunker ikke må hindre snørydding og strøing av veinettet. Ved varsel om stort snøfall kan det være lurt å […]

BøleBrølet – sommer 2017

Brølet

Hei alle sammen! Sommeren står for døren, og vi håper selvfølgelig på mange varme sommerdager som kan nytes utendørs. Det nye styret har kommet godt i gang med sitt arbeid og ønsker i dette BøleBrølet å komme med litt informasjon og praktiske opplysninger.  Les mer…

Hei alle sammen! Sommeren står for døren, og vi håper selvfølgelig på mange varme sommerdager som kan nytes utendørs. Det nye styret har kommet godt i gang med sitt arbeid og ønsker i dette BøleBrølet å komme med litt informasjon og praktiske opplysninger. 

Bøle Brølet – våren 2017

Brølet

Våren har meld sin ankomst, og med dette er tiden inne for årets:

Vår-dugnad:

Torsdag 27. april kl. 17.30 – 19.30
(Dersom det blir veldig dårlig vær, blir det tirsdag 2.mai, samme tid) Les mer…

Våren har meld sin ankomst, og med dette er tiden inne for årets: Vår-dugnad: Torsdag 27. april kl. 17.30 – 19.30 (Dersom det blir veldig dårlig vær, blir det tirsdag 2.mai, samme tid)

Innkalling til Generalforsamling i Bøle Borettslag 2017

Generalforsamling

Det innkalles med dette til generalforsamling i BØLE borettslag

På Musikkfolkehøgskolen Viken, Østre Toten veg 120, 2816 Gjøvik
Mandag den 03.april, kl. 18:00 (var feil ukedag, men riktig dato på tidligere skriv) Les mer…

På Musikkfolkehøgskolen Viken, Østre Toten veg 120, 2816 Gjøvik
Mandag den 03.april, kl. 18:00 (var feil ukedag, men riktig dato på tidligere skriv)

Maling / Beising 2017

Siste nytt

Som tidligere meldt har styret besluttet at alle husene skal malens/beises ila 2017. Les mer…

Som tidligere meldt har styret besluttet at alle husene skal malens/beises ila 2017.